Вебмани и Единый налог | bezlepkina.com
10.08.2016
НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ
11.08.2016

Вебмани и Единый налог

На эту тему  последнее время в прессе и онлайн-изданиях — шумиха. Причины ее мне не ведомы. Заволновалась, обратилась к дружественному юристу, который мне любезно предоставил разъяснения. Их привожу ниже на государственном языке:

Питання, що ставиться:
Правомірність використання платіжної системи WebMoney платниками єдиного податку для проведення розрахунків за надані послуги, виготовлені, продані товари.

Документи, що надані для аналізу:
Угода про трансфер майнових прав цифровими титульними знаками (далі-Угода), інформація про систему WebMoney, наведена на Інтернет сайті платіжної системи.

З проведеного аналізу наданої інформації видно, що основою роботи платіжної системи WebMoney є передача, відступлення права вимоги (п. 1.1 Угоди).

WMU-операції, що проводяться в межах платіжної системи, обслуговує ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (Гарант), резидент України. Кожен користувач системи укладає з Гарантом «Договір поступки прав вимоги і їх обліку». Фізичні особи роблять це шляхом прийняття оферти (надання згоди на підписання договору) на сайті, а суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, ФОП) — у письмовій формі, скріплюючи договір підписом і печаткою.

Згідно Договору, Гарант має зобов’язання перед власниками WMU, а самі WMU є одиницями обліку грошових прав вимоги утримувача. Права вимоги (далі — «ПВ») — це фінансовий актив, суть якого в нашому випадку — дебіторська заборгованість по відношенню до боржника (основному дебітором, «Український Професійний Банк»).

Права вимоги, згідно ст. 512 ЦК України, можуть бути переуступлені іншій особі (новому кредитору). У нашому випадку первинним кредитором є Гарант. Гарант зобов’язується переуступати за гроші (іншими словами, продавати) ПВ будь-якому користувачеві системи, який побажає їх придбати (виробляти «введення»), і, навпаки, викуповувати ПВ за гроші у кожного, хто звернеться до Гаранта з такою пропозицією. Такий перехід прав вимоги одночасно супроводжується рухом та обліком WMU на гаманцях.

Підкреслимо, що WMU в гаманці самі по собі не є грошима, платіжним інструментом, фінансовим активом або товаром, а є засобом обліку прав вимоги. WMU існують у вигляді електронних записів в базі даних системи WebMoney і відображають перехід Прав Вимоги (дебіторської заборгованості), який відбувається в «реальному світі».

Таким чином, купуючи Ваші товари/послуги за WMU, Клієнт здійснює обмін наявних у нього ПВ на товари / послуги, з одночасним відображенням такого переходу ПВ в системі WebMoney шляхом переведення WMU зі свого гаманця на гаманець продавця. Гарант не є стороною в цій угоді і не виконує функцій агента або повіреного. Накопичені в результаті таких продажів ПВ користувач можете продати Гарантові в будь-який момент і в будь-якій кількості, згідно Договору, отримуючи гроші на банківський рахунок підприємства.

Операція з продажу товару (надання послуги) в обмін на ПВ між користувачами може бути оформлена договором, в т.ч. у вигляді оферти (надання згоди) на сайті, і підтверджена відповідними первинними бухгалтерськими документами, які оформляються так само, як і при звичайній купівлі товару/послуги в касі або по банківській карті.
Звертаю особливу увагу на те, що відступлення права вимоги має бути документально підтверджене договором та первинними бухгалтерськими документами, що підтверджують проведення розрахунків.

У відповідності до приписів п.292.1. статті 292 Податкового кодексу України, доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Тобто встановлена заборона на здійснення платниками єдиного податку розрахунків шляхом іншим ніж готівковим або безготівковим способом, тобто проведення бартерних операцій або інших .

У свою чергу, готівковими розрахунками, відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” є – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. А безготівковими розрахунками, згідно Постанови Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 N 22 є перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Статтею 1088 Цивільного кодексу України та статтею 341 Господарського кодексу України передбачена можливість проведення безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог, вимоги-доручення, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших, передбачених законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту.

Податковим кодексом України, а саме п. 14.1.10, наведено визначення бартерної операції, відповідно до якого бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

З аналізу наведених правових норм та порядку роботи платіжної системи можливо зробити висновок, що отримання коштів за договором відступлення права вимоги не можна вважати доходом отриманим іншим способом, ніж готівковим або безготівковим, оскільки передбачає отримання компенсації за відступлення права вимоги. Тому у даному випадку кошти за такими договорами вважаються такими, що отримані у безготівковій формі.

Варто звернути увагу, кошти, отримані за допомогою платіжної системи WebMoney підлягають відображенню платником єдиного податку у книзі обліку доходів та витрат.  

З даного слідує, що використання платником єдиного податку при здійсненні розрахунків за надані товари послуги за допомогою платіжної системи WebMoney не суперечить приписам податкового кодексу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *